เกี่ยวกับเรา | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา

ประวัติสินเชื่อศักดิ์สยาม

หน้าหลัก > เกี่ยวกับสินเชื่อศักดิ์สยาม > ประวัติสินเชื่อศักดิ์สยาม
ยุคเริ่มก่อตั้ง รากฐาน ความเป็นมา
บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ และ อ.จินตนา บุญสาลี โดยช่วงแรกของการเริ่มต้นธุรกิจนั้น ยังมิได้ทำธุรกิจเช่นในปัจจุบัน แต่เริ่มต้นธุรกิจจากความขยันหมั่นเพียรและความอดทนของ อ.จินตนา บุญสาลี ที่ต้องหาอาชีพเสริมให้กับครอบครัวประกอบกับ ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ต้องการสร้างงานให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยครู(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน) หลังจากจบการศึกษา ให้มีวิธีคิดงานทางธุรกิจ ไม่ใช่รอแต่งานราชการ อาจารย์ทั้งสองท่านจึงหาช่องทางที่จะทำให้วัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง สามารถดำเนินการควบคู่กันได้
placeholder
ยุคเริ่มธุรกิจ จากงาน "เครดิต"
ปี พ.ศ.2529 บริษัทโกลด์เวลล์ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าขายตรงเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบริษัทโกลด์เวลล์ต้องการหาตัวแทนในการติดตามรับชำระเงินค่างวดจากผู้ซื้อสินค้า ซึ่งได้มาทำความรู้จักกับอาจารย์จินตนาและได้ตกลงทำธุรกิจร่วมกัน เรียกงานนั้นว่า "งานเครดิต"
งานดังกล่าวได้ใช้บ้านพักในวิทยาลัยครูเป็นที่ประสานงานสินทรัพย์ต่างๆ มีแต่สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการทำงานเท่านั้น อาจารย์ทั้งสองต้องมีงานเพิ่มขึ้นทั้งงานในส่วนของราชการที่ต้องสอนหนังสือตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. และต้องสอนภาคค่ำพร้อมกับต้องดูแลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
จุดเริ่มต้นมีพนักงานเพียง 1 คนที่สนใจทำงานดังกล่าวกลับกลายเป็นแหล่งที่นักศึกษาจบใหม่ สนใจเข้าร่วมการทำงานจนบ้านพักอาจารย์ไม่สามารถใช้เป็นที่ประสานงานได้อีก อาจารย์ทั้งสองจึงหาที่ทำงานใหม่คือที่ทาวเฮาส์ชุมชนคอวัง
งานธุรกิจขายตรงมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ทาวเฮาส์ชุมชนคอวังจึงคับแคบลงอีกครั้งด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น อาจารย์ทั้งสองท่านจึงต้องหาที่ทำการใหม่อีกครั้ง โดยย้ายมาที่ทาวเฮาท์ ถ.ศรีอุตรานอก ด้วยวิสัยทัศน์การบริหารที่มองไปข้างหน้าตลอดเวลา อาจารย์ทั้งสองจึงตัดสินใจสร้างตึกของบริษัทเอง เพื่อเป็นที่ทำงานอันมั่นคงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงานเครดิตอุตรดิตถ์"
ยุคเปลี่ยนแปลง เป็นบริษัทจำกัด
placeholder
จนกระทั่งธุรกิจขายตรงเริ่มซบเซา วิญญาณของความเป็นครูที่ไม่เคยคิดทอดทิ้งเหล่าพนักงานที่ร่วมกันสร้างบริษัทขึ้นมา จึงมองหางานใหม่ที่สามารถรองรับพนักงาน ซึ่งในขณะนั้นมีพนักงานกว่า 50 คน ถ้าไม่คิดหางานใหม่พนักงานเหล่านี้จะไม่มีงานทำ จึงได้พบว่างานลิสซิ่งเป็นงานที่สามารถนำมาศึกษาเรียนรู้ได้ลองผิดลองถูกหาวิธีทำธุรกิจนี้เพราะอาจารย์ทั้งสองไม่มีพื้นฐานงานในด้านธุรกิจแต่อาศัยความเป็นครูอดทนสอน และฝึกฝนพนักงานแม้จะอายุมากแล้ว ท่านทั้งสองก็เพียรเรียนต่อปริญญาโททางการตลาด และการบริหารจัดการ จนก่อเกิดเป็นความรู้ขึ้นมา กระทั่งมีความมั่นใจในงานใหม่จึงปรับเปลี่ยนพนักงานให้มาศึกษาเรียนรู้งานการให้สินเชื่อ
placeholder
placeholder
ในวันที่ 26 กันยายน 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักงานเครดิตอุตรดิตถ์" เป็น"บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชลิสซิ่ง จำกัด" จาก 1 สาขา ที่ทดลองเปิดในตอนแรก เริ่มสอนงานและขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับพนักงานจากงานเดิมให้มีงานทำทุกคน
ยุคเข้าสู่มหาชน บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จากความตั้งใจของอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ในการสร้างงาน สร้างคนมากกว่า 25 ปี บัดนี้บริษัทได้สร้างรากฐานที่มั่นคงไว้ให้พนักงานแล้วและสั่งสอนพนักงานทุกคนให้สร้างตนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มีภูมิคุ้มกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีวัฒนธรรมอันดีงามขององค์การเป็นกรอบปฏิบัติตนเสมอมา จนถึงปัจจุบันบริษัท มีสาขาเปิดให้บริการกว่า 500 สาขา ทั่วภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพนักงานจำนวนกว่า 1,500 คน การจ้างงานล้วนแล้วแต่เป็นพนักงานในท้องถิ่นทั้งสิ้น และบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
placeholder
placeholder
ปณิธาณของอาจารย์ที่หล่อหลอมพนักงานเสมอมาคือ..
"จงศรัทธาและรักใคร่ จงเชื่อใจและผูกพัน จงอดทนและมุ่งมั่น จะสร้างฝันให้เป็นจริง"
ท่านสร้างชีวิตให้พนักงานด้วยการสอน และให้ปฏิบัติอย่่างแท้จริง

เรามีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของท่าน ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่